[1]
Redakcja 2022. CZĘŚĆ INFORMACYJNA (Polimery, nr 5/2022). Polimery. 67, 5 (May 2022), 220-236.