[1]
z, z 2022. Część informacyjna. Polimery. 51, 9 (Aug. 2022), 701.