[1]
z, z 2022. Część informacyjna. Polimery. 50, 5 (Sep. 2022), 387-404.