[1]
Uhniat, M., Zemlak, M., John, J. and Szulc, R. 2022. Reometryczne badania procesu sieciowania polietylenu i kopolimerów etylenu wobec nadtlenków. cz. i. opracowanie metodyki badań. Polimery. 48, 10 (Sep. 2022), 709-713.