[1]
Choroś, M. 2021. CZĘŚĆ INFORMACYJNA (Polimery, nr 4/2021). Polimery. 66, 4 (May 2021), 259-280.