[1]
Sikora, R., Sasimowski, E. and Sikora, J.W. 2011. Dihelicoidal extrusion. Principles and processing. Polimery. 56, 7-8 (Aug. 2011), 591-596.