(1)
Redakcja. CZĘŚĆ INFORMACYJNA (Polimery, Nr 5/2022). p 2022, 67, 220-236.