(1)
Uhniat, M.; Zemlak, M.; John, J.; Szulc, R. Reometryczne Badania Procesu Sieciowania Polietylenu I kopolimerów Etylenu Wobec nadtlenków. Cz. I. Opracowanie Metodyki Badań. p 2022, 48, 709-713.