(1)
Korach, Ł.; Czaja, K.; Truszczyński, D.; Włodarczyk, D.; Bańkowski, A.; Wiśniewski, A. The Weathering Test of Polypropylene Composites. p 2022, 45, 551-554.