(1)
Sikora, R.; Sasimowski, E.; Sikora, J. W. Dihelicoidal Extrusion. Principles and Processing. p 2011, 56, 591-596.