Uhniat, M., Zemlak, M., John, J., & Szulc, R. (2022). Reometryczne badania procesu sieciowania polietylenu i kopolimerów etylenu wobec nadtlenków. cz. i. opracowanie metodyki badań. Polimery, 48(10), 709-713. Retrieved from https://ichp.vot.pl/index.php/p/article/view/1917