Miękoś, E., Samujło, B., Zieliński, M., & Sroczyński, D. (2021). Polymerization of aniline in an environment of a constant magnetic field. Polimery, 66(7-8). https://doi.org/10.14314/polimery.2021.7.1