Wyrębiak, Rafał, Ewa Olędzka, and Marcin Sobczak. 2021. “Domino Dendrimers As Innovative Drug Carriers”. Polimery 64 (3):163-72. https://doi.org/10.14314/polimery.2019.3.1.