z, z. 2022. “Część Informacyjna”. Polimery 50 (5):387-404. https://ichp.vot.pl/index.php/p/article/view/1828.