Uhniat, M., M. Zemlak, J. John, and R. Szulc. 2022. “Reometryczne Badania Procesu Sieciowania Polietylenu I kopolimerów Etylenu Wobec nadtlenków. Cz. I. Opracowanie Metodyki Badań”. Polimery 48 (10):709-13. https://ichp.vot.pl/index.php/p/article/view/1917.