Miękoś, Ewa, Bronisław Samujło, Marek Zieliński, and Dariusz Sroczyński. 2021. “Polymerization of Aniline in an Environment of a Constant Magnetic Field”. Polimery 66 (7-8). https://doi.org/10.14314/polimery.2021.7.1.