Uhniat, M., Zemlak, M., John, J. and Szulc, R. (2022) “Reometryczne badania procesu sieciowania polietylenu i kopolimerów etylenu wobec nadtlenków. cz. i. opracowanie metodyki badań”, Polimery, 48(10), pp. 709-713. Available at: https://ichp.vot.pl/index.php/p/article/view/1917 (Accessed: 23May2024).