[1]
Redakcja, “CZĘŚĆ INFORMACYJNA (Polimery, nr 5/2022)”, p, vol. 67, no. 5, pp. 220-236, May 2022.