[1]
M. Uhniat, M. Zemlak, J. John, and R. Szulc, “Reometryczne badania procesu sieciowania polietylenu i kopolimerów etylenu wobec nadtlenków. cz. i. opracowanie metodyki badań”, p, vol. 48, no. 10, pp. 709-713, Sep. 2022.