[1]
Ł. Korach, K. Czaja, D. Truszczyński, D. Włodarczyk, A. Bańkowski, and A. Wiśniewski, “The weathering test of polypropylene composites”, p, vol. 45, no. 7-8, pp. 551-554, Sep. 2022.