Uhniat, M., M. Zemlak, J. John, and R. Szulc. “Reometryczne Badania Procesu Sieciowania Polietylenu I kopolimerów Etylenu Wobec nadtlenków. Cz. I. Opracowanie Metodyki Badań”. Polimery, vol. 48, no. 10, Sept. 2022, pp. 709-13, https://ichp.vot.pl/index.php/p/article/view/1917.