Uhniat, M., M. Zemlak, J. John, and R. Szulc. “Reometryczne Badania Procesu Sieciowania Polietylenu I kopolimerów Etylenu Wobec nadtlenków. Cz. I. Opracowanie Metodyki Badań”. Polimery 48, no. 10 (September 17, 2022): 709-713. Accessed May 23, 2024. https://ichp.vot.pl/index.php/p/article/view/1917.