1.
Uhniat M, Zemlak M, John J, Szulc R. Reometryczne badania procesu sieciowania polietylenu i kopolimerów etylenu wobec nadtlenków. cz. i. opracowanie metodyki badań. p [Internet]. 2022Sep.17 [cited 2024May27];48(10):709-13. Available from: https://ichp.vot.pl/index.php/p/article/view/1917