Vol. 54 No. 4 (2009)

Contents

Published: 2009-04-30

Articles

Thermal properties and combustibility of chlorosulfonated polyethylene

G. Janowska    W.M. Rzymski    M. Kmiotek    A. Kucharska    A. Kasiczak   
245-249

PDF


Conductive polymers containing phenothiazine units in the main chains

M. Łapkowski    S. Golba    J. Żak    A. Stolarczyk    J. Sołoducho    J. Doskocz    W. W. Sułkowski    M. Bartoszek   
255-260

PDF (Język Polski)