Vol. 45 No. 7-8 (2000)


Published: 2022-09-21

ArticlesSO2-catalyzed anionic copolymerization of oxiranes with cyclic anhydrides

Z. Florjańczyk    A. Kozera-Szałkowska    E. Monikowska-Zygadło    I. Łach   
475-495

PDF (Język Polski)
The weathering test of polypropylene composites

Ł. Korach    K. Czaja    D. Truszczyński    D. Włodarczyk    A. Bańkowski    A. Wiśniewski   
551-554

PDF