Vol. 69 No. 2 (2024)

Contents Issue 69/1/2024 (Język Polski)

Published: 2024-02-20

Articles


Mechanical and thermal properties of rigid PVC and graphene nanocomposites obtained by melt–mixing

Sławomir Wilczewski    Katarzyna Skórczewska    Jolanta Tomaszewska    Krzysztof Lewandowski    Ömer Faruk Şentürk   
86-91

pdf

The influence of filler and FDM printing parameters on the strength of PLA

Anandha Moorthy Appusamy    Sivakumar Karuppan     Madheswaran Subramaniyan    Balaji Ayyanar Chinnappan   
92-102

pdfInfluence of steam sterilization and raster angle on the deflection of 3D printing shapes

Rapid communication

Małgorzata Zaborniak    Grzegorz Budzik    Katarzyna Grzywacz-Danielewicz    Jerzy Józwik    Krzysztof Dziedzic    Marek Magniszewski    Danuta Rak   
117-122

artykul