Published : 2022-08-23

Study of propylene polymerization using zirconocenes Ph2CCpFluZrCl2 and rac-Me2Si(2-Me,4-PhInd)2 ZrCl2 activated by combined MAO/TIBA cocatalyst

Abstract

Cyrkonoceny Ph2CCpFluZrCl2 (1) i rac-Me2Si(2-Me,4-PhInd)2ZrCl2 (2) wstępnie aktywowano metyloalumoksanem (MAO) w warunkach względnie małej wartości stosunku molowego AlMAO/Zr=20-300, a następnie aktywowano je po raz drugi bądź w typowy sposób za pomocą MAO, bądź też triizobutyloglinem (TIBA). Zbadano zależność aktywności katalitycznej tak uzyskanych układów w procesie polimeryzacji propylenu - w tradycyjnym środowisku toluenu albo, korzystniejszym, heptanu - od stosunku molowego Alkokatal./Zr (tabele 1 i 2, rys. 1 i 4). Metodą 1H NMR udowodniono, że zastosowanie zbliżonego do równomolowego stosunku MAO/TIBA prowadzi do utworzenia przede wszystkim tetraizobutyloalumoksanu (TIBAO) (rys. 2). Oznacza to, że TIBAO uczestniczy w inicjowaniu polimeryzacji wobec badanych układów katalitycznych. Stwierdzono również, że TIBAO przyczynia się do większej w porównaniu z MAO aktywności katalizatorów (z zachowaniem mniejszych stosunków molowych aktywatora do katalizatora) oraz umożliwia prowadzenie polimeryzacji propylenu w środowisku heptanu.


Details

References

Statistics

Authors

Download files

PDF

Faingol‘d, E. E., & Bravaya, N. M. (2022). Study of propylene polymerization using zirconocenes Ph2CCpFluZrCl2 and rac-Me2Si(2-Me,4-PhInd)2 ZrCl2 activated by combined MAO/TIBA cocatalyst. Polimery, 53(5), 358-363. Retrieved from https://ichp.vot.pl/index.php/p/article/view/1319