Vol. 53 No. 10 (2008)

Contents

Published: 2008-10-25

Articles


Stimuli-sensitive polymers (I)

A. Utrata-Wesołek    B. Trzebicka    A. Dworak   
717-724

PDF (Język Polski)


The effect of poly(D,L-lactide) modification with poli[(R,S)-3-hydroxybutyrate] on the course of its degradation in natural environments

K. Krasowska    J. Brzeska    M. Rutkowska    P. Dacko    M. Sobota    M. Kowalczuk   
730-736

PDF (Język Polski)

Fatigue life of Epidian 57 plastic

J. Godzimirski    A. Komorek    M. Rośkowicz   
737-742

PDF (Język Polski)

Silver as fungistatic agent in paints

A. Ślusarczyk    M. Piotrowska   
743-748

PDFUrethane oligomers with pyrimidine rings

A. Ślączka    J. Lubczak   
760-763

PDF